ထောက်ခံစာ

အထူးပြု

၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO 9001: 2008 ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် EN 15085 CL1 ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။

CERTIFICATE
CERTIFICATE
CERTIFICATE
b68c4103326d6a369b2d4a29385161
IWE-1
CERTIFICATE

အစိုးရဂုဏ်တော်

9c6e1117f0d6778c0923b4ee8f48034
5ead4db1f1e05a4c691b07ffec48716
0e4bd7d9ca78565b50c16b93a4d6fd2