မော်တာ stator

  • Motor stator

    မော်တာ stator

    အမြန်ရထားလမ်း၊ အမြန်ရထားလမ်း၊ ကျည်ဆန်ရထားနှင့်လမ်းရထားများ၊ တစ်နှစ်လျှင်မော်တာဓာတ်ပေါင်းဖို -၂၂၀၀pcs စွမ်းရည်၊ ဖောက်သည်များအတွက်အထူး, ငါတို့ Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), China train အတွက်ထောက်ပံ့သည်။